ติดต่อมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-258-9511, 085-153-8245, 081-803-0338, 081-753-5830
เว็บไซต์: http://www.specialedfoundation.com