บริจาคเพื่อมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ

ร่วมใจบริจาคเพื่อมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (The Foundation for Special Education Under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn)

 

 

โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย 

สาขา: ประดิพัทธ์

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี:  มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ

เลขที่บัญชี: 016-2-63286-8