ติดต่อมูลนิธิฯ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-258-9511, 085-153-8245, 081-803-0338, 081-753-5830
เว็บไซต์: https://www.specialedfoundation.com

กรุณากรอกข้อมูลที่ท่านต้องการติดต่อสอบถาม

    บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
    ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
    ดูรายละเอียด