บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ

ร่วมใจบริจาคเพื่อมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (The Foundation for Special Education Under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn)

โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา: บิ๊กซี สะพานควาย

ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี:  มูลนิธิ เพื่อการศึกษาพิเศษฯ

เลขที่บัญชี: 033-403830-1

หรือบริจาคผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยการสแกน QR Code นี้

บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด