มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

The Foundation for Special Education

Under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Siridhorn

Special Education for Everyone

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2527 โดย ดร. อรอนงค์ เย็นอุทก ร่วมกับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังมีรายนามประธานมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้คือ

• คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ
• คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์
• คุณสมชาย จุละจาริตต์

และปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

มูลนิธิฯ
0
จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
0
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
0
จำนวนครั้งการให้บริการวิชาการเสริมสร้างความรู้

สิ่งที่เราทำกัน

  • ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กพิเศษ

  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองและเด็กพิเศษ

  • ส่งเสริมงานวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ

  • สนับสนุนการประชุมวิชาการด้านการศึกษาพิเศษทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ

“คุยกับผู้ได้รับทุน”

คำบอกกล่าวจากผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ

I bought this theme and i would like to recommend it to every one interested in building a website without knowledge of php or html. It is very convenient and the customer service is very reactive. I will say it in French “Bravo” for this work!
Aajami, abc
Amazing theme and top class support, as I’m a beginner, Luke helped me above and beyond and was more than patient, his responses were quick and he has a genuine care for you to enjoy and move forward with your theme!.. highly recommended theme and author!
Lucasgriffin, xyz
Let me say something. You have an amazing theme and amazing/awesome support. They helped me on weekend. This is what I call an “extra mile” in customer relationship. So I gave 5 stars for the theme and if I could, I’d give 10 stars for support.
Gojcus, asdf
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด