‘ฟอนท์ภาษามือ’ เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน โดยฝีมือคนไทย

‘ฟอนท์ภาษามือ’ เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน โดยฝีมือคนไทย
‘ฟอนท์ภาษามือ’ เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน โดยฝีมือคนไทย

อาจารย์ณัฐนันทน์ แนวมาลี ประจำภาควิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ทำการออกแบบและพัฒนาชุดการสะกดนิ้วมือด้วยสัญลักษณ์ภาพภาษามือ (ฟอนท์อักษรมือ) ในระบบ ‘ภาษาไทย’ ที่มีการอ้างอิงรูปแบบมาจาก ‘แบบสะกดนิ้วมืออเมริกัน’ ภายใต้ ‘โครงการออกแบบสื่อการสอนสำหรับคนพิการทางการได้ยิน (Pictorial Symbol design for Deaf people)’ ที่สามารถพิมพ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และยังมีการจัดการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายกับคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้การผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังช่วยขยายโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้พิการทางการได้ยินให้กว้างไกลขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ภาษามือได้ง่ายขึ้นด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ฝีมือคนไทยที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก โดยโครงการนี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดชุดตัวอักษรไปใช้ฟรีผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (http://www.setsatian.ac.th/download.html)

(อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์: http://www.creativemove.com, ‘ฟอนท์ภาษามือ’ เปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้พิการทางการได้ยิน)

# ฟอนท์ภาษามือ

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด