ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ปี 2567 …คลิกที่นี่
Read more
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 สมาคมสโมสรนักลงทุนได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม (ประธานกรรมการ), รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล (รองประธานกรรมการ), อาจารย์ประเสริฐ ตันสกุล, อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, อาจารย์โกเมธ ปิ่นแก้ว และ คุณชนัญกร สุวรรณชื่น (กรรมการ) เข้าร่วมรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Read more
ใบสมัครโครงการ “4 U kids” … คลิกที่นี่
Read more
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่Website : www.thaimediafund.or.thFacebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficialYoutube : https://www.youtube.com/@ThaiMediaFund/featured
Read more
โครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข”เสวนาออนไลน์ทาง Zoom ฟรี 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00 น.“เสน่ห์ SNIGO”วิทยากร: อาจารย์ณธารา เกียรติยาจารย์ – คลินิกสุขภาวะ สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ศ.ศรียา นิยมธรรม – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZD28oGHUQUELYvYP8 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.“การพัฒนาสติจากแรงบันดาลใจในลีลา Zentangle & Mandala”วิทยากร: อาจารย์ ประภาพร เหลืองช่วยโชค – สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาจารย์ ยงยศ โคตรภูธร 
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30-14:30 น.
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Read more
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด