สิทธิ สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้พิการ

สิทธิ สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้พิการ
สิทธิ สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นๆ - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์: http://special.obec.go.th, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)

# สิทธิ สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้พิการ

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด