การประเมินทักษะความพร้อมสำหรับวัยเด็กปฐมวัย

Download บทความ เรื่อง “การประเมินทักษะความพร้อมสำหรับวัยเด็กปฐมวัย (Assessment of Readiness Skills During Early Childhood)” …คลิกที่นี่

ที่มา: ldaamerica.org/Assessment-of-Readiness-Skills-During-Early-Childhood/
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด