ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 3: ลองคิดกลับด้านในมุมอื่น ๆ ดูบ้าง ผู้เขียน: เบญจพร สุทธิจารี
Read more
ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 2: เมื่อเราเป็นพ่อแม่ ควรทำอย่างไร ผู้เขียน: เบญจพร สุทธิจารี
Read more
ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 ผู้เขียน: เบญจพร สุทธิจารี This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Read more
การศึกษาพื้นฐานในยุค โควิด-19: จะเปิด-ปิดโรงเรียนอย่างไร?..คลิกที่นี่ โดย พงศ์ทัศ วนิชานันท์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
Read more
Download บทความ เรื่อง “การเตรียมบทเรียนที่ยึดหลักให้ทุกคนเรียนได้ (Lesson Planning with Universal Design for Learning (UDL))” …คลิกที่นี่ ที่มา: https://www.understood.org ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Read more
Download บทความ เรื่อง “การมอบหมายงานออนไลน์: วิธีดีที่สุดที่ครูใช้กับนักเรียน (Online Assignments: Best Practices for Teachers to Use With Students)” …คลิกที่นี่ ที่มา: https://www.understood.org ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Read more
Download บทความ เรื่อง “การเรียนการสอนทางไกล: หลักปฏิบัติหกประการที่เป็นสากล (Distance Learning: 6 UDL Best Practices for Online Learning)” …คลิกที่นี่ ที่มา: https://www.understood.org ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Read more
Download บทความ เรื่อง “การให้ความช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มคืออะไรและจะช่วยได้อย่างไร (Early Intervention: What Is It and How It Works)” …คลิกที่นี่ ที่มา: https://www.understood.org ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Read more
Download บทความ เรื่อง “ดิสเล็กเซีย (Dyslexia): อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่” …คลิกที่นี่ ที่มา: Erica Patino, M.A. The Understood Team https://understood.orgผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Read more
Download บทความ เรื่อง “5 คำถามที่พ่อแม่และนักการศึกษาควรถาม เพื่อให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ เช่น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดิสเล็กเซีย และดิสกราเฟีย (Questions Parents and Educators Can Ask to Start Conversations about Using Terms like Learning Disabilities, Dyslexia, and Dysgraphia)” …คลิกที่นี่ ที่มา: https://ldaamerica.org/questions-start-conversations/ ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF 
Read more
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด