การอบรม : ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?

การอบรม : ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?
วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(กำหนดการอบรม)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานพิธีเปิดการอบรม

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ กล่าวรายงาน

 

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิฯ ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ

 

วิทยากรบรรยาย (การอบรม: วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดการพฤติกรรมภายใต้การให้คำแนะนำของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
(การอบรมเชิงปฏิบัติการ: วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดการพฤติกรรม

 

ดร. อะมิริส ดิพุเกลีย: วิทยากรให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างใกล้ชิด

 

ดร. อะมิริส ดิพุเกลีย สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิฯ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด