ใบสมัครโครงการ “4 U kids” … คลิกที่นี่
Read more
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่Website : www.thaimediafund.or.thFacebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficialYoutube : https://www.youtube.com/@ThaiMediaFund/featured
Read more
โครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข”เสวนาออนไลน์ทาง Zoom ฟรี 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00 น.“เสน่ห์ SNIGO”วิทยากร: อาจารย์ณธารา เกียรติยาจารย์ – คลินิกสุขภาวะ สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ศ.ศรียา นิยมธรรม – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZD28oGHUQUELYvYP8 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.“การพัฒนาสติจากแรงบันดาลใจในลีลา Zentangle & Mandala”วิทยากร: อาจารย์ ประภาพร เหลืองช่วยโชค – สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาจารย์ ยงยศ โคตรภูธร 
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30-14:30 น.
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Read more
โครงการ “We Believe You Can Shine” ให้บริการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยการ Scan QR-code หรือคลิกที่นี่ –> “กรอกใบสมัคร“ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์คลินิกสุขภาวะ
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “สร้างสรรค์สมาธิเด็กในมิติ แม่พ่อ หมอ ครู” ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565)
Read more
การอบรม : ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ? วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำหนดการอบรม) รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานพิธีเปิดการอบรม   รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ กล่าวรายงาน   ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิฯ ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ   วิทยากรบรรยาย (การอบรม: วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)   ผู้เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดการพฤติกรรมภายใต้การให้คำแนะนำของวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร (การอบรมเชิงปฏิบัติการ: วันพฤหัสบดีที่ 
Read more