การเรียนการสอนทางไกล: หลักปฏิบัติหกประการที่เป็นสากล (Distance Learning: 6 UDL Best Practices for Online Learning)

Download บทความ เรื่อง “การเรียนการสอนทางไกล: หลักปฏิบัติหกประการที่เป็นสากล (Distance Learning: 6 UDL Best Practices for Online Learning)” …คลิกที่นี่

ที่มา: https://www.understood.org
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด