การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ฟรี) ในโครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)

โครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)
การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข”
เสวนาออนไลน์ทาง Zoom ฟรี

1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00 น.
“เสน่ห์ SNIGO”

วิทยากร:
อาจารย์ณธารา เกียรติยาจารย์ – คลินิกสุขภาวะ สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ศ.ศรียา นิยมธรรม – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZD28oGHUQUELYvYP8


15 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.
“การพัฒนาสติจากแรงบันดาลใจในลีลา Zentangle & Mandala”

วิทยากร:
อาจารย์ ประภาพร เหลืองช่วยโชค – สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
อาจารย์ ยงยศ โคตรภูธร – เลขานุการมูลนิธิก้าวพิเศษ นักกิจกรรมบำบัดและ นักวิชาการอิสระผู้ชำนาญการ เรื่อง Spiritual Zentangle & Mandala

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/tZFQoc37abyPXXvL8


29 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00 น.
“จิตประสานสู่งานปั้น”

วิทยากร:
รศ. ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล – ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UnNYeeLe59ayA7zt5

จัดโดย
คลินิกสุขภาวะ สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด