กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี (เมโลเดี้ยน)

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิฯ ร่วมประชุมกับอาจารย์จากสมาคมเมโลเดี้ยน

 

อาจารย์ผู้สอนจากสมาคมเมโลเดี้ยน

 

เตรียมความพร้อมเด็กๆ ก่อนเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีเมโลเดี้ยน

 

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ และนิสิตปริญญาโทร่วมเรียนรู้การจัดกิจกรรมดนตรีเมโลเดี้ยนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด