ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี (เมโลเดี้ยน)”

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรี (เมโลเดี้ยน)”
ดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 [คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]

 

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด