ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด