ขอเรียนเชิญฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?”

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ปกครอง ครู นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่ทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมการอบรมเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการอบรมฯ และใบลงทะเบียน…คลิกที่นี่ (PDF)

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด