การสัมมนาเรื่อง “บทบาทครูอนุบาลยุคไทยแลนด์ 4.0”

สัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง บทบาทครูอนุบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2560 เรื่อง “บทบาทครูอนุบาลยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

จดหมายเชิญรายละเอียดโครงการแบบตอบรับกำหนดการ

 

# การสัมมนาเรื่อง “บทบาทครูอนุบาลยุคไทยแลนด์ 4.0”

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด