มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ ร่วมกับ มรภ.นครราชสีมา ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

โครงการ “คัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนดอนไพล อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


ภาพกิจกรรม : 

1. พิธีเปิดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนชุมชนดอนไพล จังหวัดนครราชสีมา

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล ตัวแทนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีเปิด

3. พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ

4. กิจกรรมการคัดกรอง

 

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด