ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สมาธิเด็กในมิติ แม่พ่อ หมอ ครู” (11 มีนาคม 2565)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “สร้างสรรค์สมาธิเด็กในมิติ แม่พ่อ หมอ ครู” ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565)

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด