เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 1 : เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

หนังสือ เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 1 : เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ชื่อหนังสือ: เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 1 : เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
คำอธิบาย: สำหรับเล่มที่ 1 เล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความความรู้ แนวคิด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ ได้จัดทำขึ้นให้เป็นหนังสือสำหรับ download เป็นเล่มแรกในอีกหลาย series ที่จะตามมา ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครู นักการศึกษาพิเศษ นิสิต นักศึกษา
วันที่จัดพิมพ์ : 1 สิงหาคม 2562
คำนำ : [PDF]
สารบัญ : [PDF]
Download : หนังสือฉบับเต็ม [PDF]
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด