เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 2: ทฤษฎีความผูกพัน Attachment Theory

หนังสือ เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 2: ทฤษฎีความผูกพัน Attachment Theory ชื่อหนังสือ: เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 2: ทฤษฎีความผูกพัน Attachment Theory
คำอธิบาย: สำหรับเล่มที่ 2 เล่มนี้เป็นเรื่องที่จะเสริมอารมณ์ ความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญและความสนใจ จากการก้าวหน้าทางความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกทดแทนโดยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเรื่องของ hard skill แต่สิ่งที่ยังต้องเติมเต็มคือ soft skill ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ยังทำไม่ได้
วันที่จัดพิมพ์ : 28 ธันวาคม 2562
Download : คำนำ [PDF]หนังสือฉบับเต็ม [PDF]
QR code :
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด