เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 3: พ่อแม่ช่วยสร้างเสริมเทคนิคสื่อสารให้ลูกหลานที่มีปัญหาได้ ถ้ารู้วิธี : ออทิซึม เกร็ดความรู้สำหรับครูและพ่อแม่ & ปัญญาแห่งรัก Love Quotient: LQ

ชื่อหนังสือ: เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 3:

  • พ่อแม่ช่วยสร้างเสริมเทคนิคสื่อสารให้ลูกหลานที่มีปัญหาได้ ถ้ารู้วิธี : ออทิซึม เกร็ดความรู้สำหรับครูและพ่อแม่
  • ปัญญาแห่งรัก Love Quotient: LQ
คำอธิบาย: สำหรับเล่มที่ 3 เล่มนี้ เป็นเรื่องที่จะเสริมความรู้และการฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือดูแลเด็กพิเศษ และยังนำเสนอเรื่อง “ปัญญาแห่งรัก” Love Quotient: LQ ซึ่งกำลังมีบทบาทร่วมสมัยที่สำคัญในยุคนี้
วันที่จัดพิมพ์ : 2 กุมภาพันธ์ 2563
Download : คำนำ [PDF]หนังสือฉบับเต็ม [PDF]
QR code :
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด