เหตุประหลาดที่คาดไม่ถึง

เหตุประหลาดที่คาดไม่ถึง (The Curious Incident of the Dog in the Night - Time)
เหตุประหลาดที่คาดไม่ถึง (The Curious Incident of the Dog in the Night - Time) ชื่อหนังสือ เหตุประหลาดที่คาดไม่ถึง
(The Curious Incident of the Dog in the Night – Time)
ISBN 978-616-296-078-9
ผู้เขียน Mark Haddon
ผู้แปล นายประเสริฐ ตันสกุล
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2557
เนื้อหา หนังสือเหตุประหลาดที่คาดไม่ถึงเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กออทิสติกที่ผู้เขียนตั้งใจถ่ายทอดลักษณะ ความคิด และการกระทำของบุคคลออทิสติกออกมาได้อย่างชัดเจน โดยการดำเนินเรื่องเป็นลักษณะแนวสืบสวนชวนให้ผู้อ่านติดตามกับการค้นหาความจริง ซึ่งมีความน่าตื่นเต้น เศร้า ประหลาดใจ และเมื่อความจริงเปิดเผยเด็กออทิสติกจะเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก รวมทั้งผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ผู้อ่านจะแปลกใจกับสารบัญที่เรียงจำนวนบทที่แตกต่างจากปกติทั่วไปและมีถึง 233 บท ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ท่านจะพบคำตอบที่มีเหตุผลน่าพิศวงยิ่งนัก และต้องขอชมเชยท่านอาจารย์ประเสริฐ ตันสกุล ที่กรุณาถอดเนื้อหาออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างสละสลวย
คำนิยม [PDF]
บทนำ [PDF]
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด