โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กทม.

เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. จัดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยทีมสหวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีการบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม :

1. ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและท่านศึกษานิเทศก์ก่อนพิธีเปิดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาให้เกียรติกล่าวต้อนรับครู ผู้ปกครอง นิสิต และผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

3. อาจารย์ปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

4. ครู ผู้ปกครอง นิสิต คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยาย

5. มูลนิธิฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการและท่านศึกษานิเทศก์

6. ทดสอบสายตา

7. ทดสอบการได้ยิน

8. ทดสอบพัฒนาการ

9. ทดสอบการพูด

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด