โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กทม.

เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. จัดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยทีมสหวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีการบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม :

1. ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและท่านศึกษานิเทศก์ก่อนพิธีเปิดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาให้เกียรติกล่าวต้อนรับครู ผู้ปกครอง นิสิต และผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

3. อาจารย์ปิยะธิดา เกษสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

4. ครู ผู้ปกครอง นิสิต คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยาย

5. มูลนิธิฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการและท่านศึกษานิเทศก์

6. ทดสอบสายตา

7. ทดสอบการได้ยิน

8. ทดสอบพัฒนาการ

9. ทดสอบการพูด

Comments are closed.