โรคสมาธิสั้น (แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์)

คลิปจากการบรรยาย เรื่อง “โรคสมาธิสั้น”
โดย แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์
ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

https://drive.google.com/file/d/1fDk4uC7ewr4oj_NA_ZGVd_Q2pKlekbQc/view

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด