5 คำถามที่พ่อแม่และนักการศึกษาควรถาม เพื่อให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ เช่น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดิสเล็กเซีย และดิสกราเฟีย

Download บทความ เรื่อง “5 คำถามที่พ่อแม่และนักการศึกษาควรถาม เพื่อให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ เช่น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ดิสเล็กเซีย และดิสกราเฟีย (Questions Parents and Educators Can Ask to Start Conversations about Using Terms like Learning Disabilities, Dyslexia, and Dysgraphia)” …คลิกที่นี่

ที่มา: https://ldaamerica.org/questions-start-conversations/
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด