• All
  • งานและกิจกรรม
  • บทความทางวิชาการ/วิจัย
  • วิดีโอแนะนำ

การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ฟรี) ในโครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)

โครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข”เสวนาออนไลน์ทาง Zoom ฟรี 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00 น.“เสน่ห์ SNIGO”วิทยากร: อาจารย์ณธารา เกียรติยาจารย์ – คลินิกสุขภาวะ สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ศ.ศรียา นิยมธรรม – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZD28oGHUQUELYvYP8 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.“การพัฒนาสติจากแรงบันดาลใจในลีลา Zentangle & Mandala”วิทยากร: อาจารย์ ประภาพร เหลืองช่วยโชค – สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาจารย์ ยงยศ โคตรภูธร 

การเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30-14:30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โครงการ “We Believe You Can Shine”

โครงการ “We Believe You Can Shine” ให้บริการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยการ Scan QR-code หรือคลิกที่นี่ –> “กรอกใบสมัคร“ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์คลินิกสุขภาวะ

ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 3: ลองคิดกลับด้านในมุมอื่น ๆ ดูบ้าง

ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 3: ลองคิดกลับด้านในมุมอื่น ๆ ดูบ้าง ผู้เขียน: เบญจพร สุทธิจารี

ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 2: เมื่อเราเป็นพ่อแม่ ควรทำอย่างไร

ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 2: เมื่อเราเป็นพ่อแม่ ควรทำอย่างไร ผู้เขียน: เบญจพร สุทธิจารี

โรคสมาธิสั้น (แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์)

คลิปจากการบรรยาย เรื่อง “โรคสมาธิสั้น”โดย แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น https://drive.google.com/file/d/1fDk4uC7ewr4oj_NA_ZGVd_Q2pKlekbQc/view

การให้รางวัลและการลงโทษในเด็กปฐมวัย (อ.สุพัตรา วัฒนานนท์)

เทคนิคการชมเชยและการให้รางวัล (อ.สุพัตรา วัฒนานนท์)

ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรม (อ.สุพัตรา วัฒนานนท์)