• All
  • งานและกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ปี 2567

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ปี 2567 …คลิกที่นี่

สมาคมสโมสรนักลงทุนเข้ามอบเงินบริจาค 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 สมาคมสโมสรนักลงทุนได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม (ประธานกรรมการ), รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล (รองประธานกรรมการ), อาจารย์ประเสริฐ ตันสกุล, อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, อาจารย์โกเมธ ปิ่นแก้ว และ คุณชนัญกร สุวรรณชื่น (กรรมการ) เข้าร่วมรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คลินิกพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จัดงานวันคริสต์มาสและปีใหม่

สุขสันต์วันคริสต์มาส จากคลินิกส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานต้นคริสต์มาสของเด็ก อายุตั้งแต่ 4 ขวบครึ่งไปจนถึงอายุ 12 ปี

บริการสอนเสริม “คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ” เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่น 4) สำหรับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.6 เรียนผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัคร 25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566

ใบสมัครโครงการ “4 U kids” … คลิกที่นี่

October Camp ค่ายปิดเทอม 3-19 ตุลาคม 2566 “เรียน & เล่น ฝึกสมอง สร้างสมาธิ” สำหรับเด็กพิเศษ ชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 กันยายน 2566

ขอเชิญร่วมงาน “งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครบรอบ 8 ปี” วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 20.00 น.

#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่Website : www.thaimediafund.or.thFacebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficialYoutube : https://www.youtube.com/@ThaiMediaFund/featured

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครบรอบ 8 ปี” วันที่ 7 มีนาคม 2566

การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (ฟรี) ในโครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)

โครงการ “จิต เกษมสุข“ (Happiness @Heart)การเสวนาวิชาการเรื่อง “พลังศิลป์ถวิลสุข”เสวนาออนไลน์ทาง Zoom ฟรี 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:00 น.“เสน่ห์ SNIGO”วิทยากร: อาจารย์ณธารา เกียรติยาจารย์ – คลินิกสุขภาวะ สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ศ.ศรียา นิยมธรรม – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZD28oGHUQUELYvYP8 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.“การพัฒนาสติจากแรงบันดาลใจในลีลา Zentangle & Mandala”วิทยากร: อาจารย์ ประภาพร เหลืองช่วยโชค – สถาบันจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาจารย์ ยงยศ โคตรภูธร 

การเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30-14:30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “META SKILLS ทักษะเบิกทางสร้างความสำเร็จ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.