คลินิกพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จัดงานวันคริสต์มาสและปีใหม่

ผลงานต้นคริสต์มาสของเด็ก อายุตั้งแต่ 4 ขวบครึ่งไปจนถึงอายุ 12 ปี

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด