การประเมินศักยภาพเด็กปฐมวัย – แรกเกิดถึงสามขวบ

Download บทความ เรื่อง “การประเมินศักยภาพเด็กปฐมวัย – แรกเกิดถึงสามขวบ (Early Childhood Assessment – Birth to Three Years)” …คลิกที่นี่

ที่มา: ldaamerica.org/Early-Childhood-Assessment-Birth-to-Three-Years
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด