การมอบหมายงานออนไลน์: วิธีดีที่สุดที่ครูใช้กับนักเรียน (Online Assignments: Best Practices for Teachers to Use With Students)

Download บทความ เรื่อง “การมอบหมายงานออนไลน์: วิธีดีที่สุดที่ครูใช้กับนักเรียน (Online Assignments: Best Practices for Teachers to Use With Students)” …คลิกที่นี่

ที่มา: https://www.understood.org
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด