การเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุคใหม่”ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30-14:30 น.

Comments are closed.