ความผิดปกติที่เกี่ยวโยงกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ควรทราบ

Download บทความ เรื่อง “ความผิดปกติที่เกี่ยวโยงกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ควรทราบ (Related Disorders of a Learning Disability: What You Should Know)” …คลิกที่นี่

ที่มา: Author: Larry Silver, MD https://ideaamerica.org
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด