ความสำคัญของความภาคภูมิใจในตัวเองและปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ

Download บทความ เรื่อง “ความสำคัญของความภาคภูมิใจในตัวเองและปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ (The Important of Self-Esteem and Attention Issues)” …คลิกที่นี่

ที่มา: Bob Cunningham https://www.Understood.org
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF 

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด