งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม และเผยแพร่วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

ประธานและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

บูธของมูลนิธิฯ จัดกิจกรรม และเผยแพร่วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

 

ผู้เข้าร่วมงานร่วมทำกิจกรรมกับคณะกรรมการของมูลนิธิฯ

สาธิตการทำสื่อการสอน

  

อาจารย์ร่วมทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจ

 

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด