ผลการใช้ศิลปะการวาดลายเส้น “SNIGO” เพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงานและการควบคุมตนเองของเด็กสมาธิสั้น

ผลการใช้ศิลปะการวาดลายเส้น “SNIGO” เพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงานและการควบคุมตนเองของเด็กสมาธิสั้น

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด