ฝ่าวิกฤต พิชิตปัญหา สมาธิสั้น

ฝ่าวิกฤต พิชิตปัญหา สมาธิสั้น
ฝ่าวิกฤต พิชิตปัญหา สมาธิสั้น ชื่อหนังสือ ฝ่าวิกฤต พิชิตปัญหา สมาธิสั้น
(จากหนังสือ เรื่อง ADD/ADHD Drug Free: Natural Alternatives and Practical Exercises to Help Your Child Focus แต่งโดย Frank Jacobelli and L.A Watson )
ISBN
ผู้เขียน นายประเสริฐ ตันสกุล
ปีที่พิมพ์
เนื้อหา
คำนำ [PDF]
สารบัญ [PDF]
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด