อาการบ่งบอกปัญหาสมาธิสั้นของเด็กวัยต่างๆ

Download บทความ เรื่อง “อาการบ่งบอกปัญหาสมาธิสั้นของเด็กวัยต่างๆ” …คลิกที่นี่

ที่มา: The Understood Team https://understood.org
ผู้แปลและเรียบเรียง: นายประเสริฐ ตันสกุล

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด