บริการสอนเสริม “คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ” เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่น 4) สำหรับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.6 เรียนผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับสมัคร 25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2566

ใบสมัครโครงการ “4 U kids” … คลิกที่นี่

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด