เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 4: ค้นหา เส้นทาง การก้าวข้าม ความเบื่อหน่าย, หลบหลุมพราง ความหดหู่ สู่ภาวะหมดไฟ, อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เสกมนต์ขลังสร้างคนเก่ง

ชื่อหนังสือ: เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 4:

  • ค้นหา เส้นทาง การก้าวข้าม ความเบื่อหน่าย
  • หลบหลุมพราง ความหดหู่ สู่ภาวะหมดไฟ
  • อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เสกมนต์ขลังสร้างคนเก่ง
คำอธิบาย: บทความในหนังสือเล่มนี้ ได้ประมวลความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความเบื่อหน่าย ภาวะซึมเศร้า และภาวะหมดไฟ มาให้ผู้อ่านได้รู้เท่าทันและเอาตัวรอดปลอดภัยจากภาวะวิกฤติทางสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีความสุขทั่วกัน รวมไปถึงวิธีเลี้ยงดูลูกด้วยความผูกพันจากการอ่าน เพื่อเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ในการสร้างเสริมสมรรถนะของลูกน้อยให้ก้าวสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะจากการอ่านที่เป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้
วันที่จัดพิมพ์ : 14 ธันวาคม 2563
Download : คำนำ [PDF]หนังสือฉบับเต็ม [PDF]
QR code :
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด