โครงการ “We Believe You Can Shine” ให้บริการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยการ Scan QR-code หรือคลิกที่นี่ –> “กรอกใบสมัคร“ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์คลินิกสุขภาวะ
Read more
ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 3: ลองคิดกลับด้านในมุมอื่น ๆ ดูบ้าง ผู้เขียน: เบญจพร สุทธิจารี
Read more
ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ ตอนที่ 2: เมื่อเราเป็นพ่อแม่ ควรทำอย่างไร ผู้เขียน: เบญจพร สุทธิจารี
Read more
คลิปจากการบรรยาย เรื่อง “โรคสมาธิสั้น”โดย แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น https://drive.google.com/file/d/1fDk4uC7ewr4oj_NA_ZGVd_Q2pKlekbQc/view
Read more
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด